Tuotteet

Tasoleikkaustyö
Vesileikkaus
Käytössämme on Flow-merkkinen vesileikkauskone, jonka leikkuupöytä on koko 2x3 metriä. Leikkausura on kapea, vain 0,3-0,6 millimetriä ja mittatarkkuus on luokkaa 0,1-0,3 millimetriä. Tyypillisiä leikattavia materiaaleja ovat tavallinen teräs, ruostumaton tai haponkestävä teräs, alumiini, muovi, puu (erityisesti vaneri) ja lasi. Myös muiden materiaalien leikkaaminen on tapauskohtaisesti mahdollista.


Polttoleikkaus
Käytössämme on Wellcut Retrofit –merkkinen polttoleikkauskone,  jonka leikkuupöytä on kokoa 2x3 metriä. Tyypillisesti levynpaksuudet vaihtelevat 20 millimetristä 120 millimetriin. 

Laboratoriokoneet kiviaineksen ja asfaltin valmistukseen

Taivutustyö
Käytämme taivuttamisessa pääsääntöisesti kahta särmäyspuristinta. Toinen särmäyspuristimista on numeerisesti ohjattu ja toista ohjataan manuaalisesti. Särmäyspuristimissa voidaan käyttää erilaisia ja eripituisia työkaluja ja niitä käytetään pääasiassa levyjen suoraviivaisiin taivutuksiin, joissa taivutusakseli on suora ja joissa levy muovautuu vain yhdessä suunnassa. Taivutuspituudet ovat muutamia satoja millimetrejä ja taivutettavat levynpaksuudet vaihtelevat kolmesta millimetristä kahteenkymmeneenviiteen millimetriin. Ohutlevyjen osalta on mahdollisuus taivuttaa myös suurempikokoisia ohutlevyjä asiakastilausten mukaisesti.

Koneistustyö
CNC-Sorvaus
Käytössämme on kaksi uudehkoa CNC-ohjattua DUGARD EAGLE -merkkistä monitoimisorvia Niistä tyyppimerkinnältään FNY-200Y -koneen liikealue on halkaisijan osalta 460mm ja pituuden osalta 548 mm. Tyyppimerkinnältään FOCUS FCL-300 -koneen liikealue on halkaisijan osalta 450mm ja pituuden osalta 760mm. Käytössämme olevat monitoimisorvit soveltuvat monimutkaisten kappaleiden sorvaamiseen ja lisäksi niillä voidaan suorittaa poraus- ja jyrsintätyövaiheita.
Monitoimisorvien lisäksi käytössämme on suurikokoinen manuaalinen kärkisorvi, joka soveltuu pitkien ja suurikokoisten kappaleiden sorvaamiseen.

Teollisuusuunit ja kuljettimet

CNC-Jyrsintä
Käytössämme on kaksi pystykaraista CNC-ohjattua DAHLIH DL-MCV 720 -merkkistä koneistuskeskusta. Niiden akseleiden liikealue on x-suunnassa 720mm., y-suunnassa 460mm. ja  z-suunnaassa 510 mm. Lisäksi käytössämme on yksi uudehko vaakakarainen CNC-ohjattu PRIMERO KM 200-merkkinen jyrsinkone, joka soveltuu suurikokoisten kappaleiden koneistamiseen.. Sen akseleiden liikealue on x-suunnassa 2000mm., y-suunnassa 870mm ja z-sunnassa 710mm.

 Alihankintaosia

Hitsaus- ja kokoonpanotyö
Kokoonpanotyö on pääsääntöisesti metalliosien liittämistä toisiinsa hitsaamalla. Hitsausmenetelminä käytetään MIG/MAG-, TIG- ja jonkin verran puikkohitsausta. MIG/MAG-hitsauksen osuus kaikesta hitsaustyöstä on ylivoimaisesti suurin. TIG-hitsausta käytetään lähinnä alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaamiseen ja joskus erikoismetallien hitsaamiseen. Puikkohitsausta käytetään satunnaisesti joissain tilanteissa, mutta ei sarjatuotannossa.
 
Suomeksi In English